astrabobs.ru respecteert de intellectuele eigendom van anderen. astrabobs.ru neemt de zaken van Intellectuele Eigendom zeer serieus en streeft ernaar te voldoen aan de behoeften van de eigenaren van inhoud, terwijl het helpen van hen te beheren publicatie van hun online-inhoud.

Opgemerkt moet worden dat astrabobs.ru is een eenvoudige zoekmachine van video ' s beschikbaar op een breed scala van websites.

Als u denkt dat uw auteursrechtelijk beschermd werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk maakt op het auteursrecht en wordt op deze site toegankelijk is, kunt u dit melden aan onze copyright agent, zoals uiteengezet in de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (DMCA). Voor uw klacht, om geldig te zijn onder de DMCA, dient u de volgende informatie bij het verstrekken van de kennisgeving van de inbreuk op het auteursrecht:

Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van het copyright Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat zou zijn geschonden

Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt op of het voorwerp is van een inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd

Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener contact met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mail adres

Een verklaring dat de klagende partij "in goed vertrouwen gelooft dat gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet toegestaan is door de auteursrecht eigenaar, zijn agent, of wet"

Een verklaring dat de informatie in het bericht juist is", en ", op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat de vermeende inbreuk"

De bovenstaande informatie moet worden ingediend als een schriftelijke, gefaxt of per e-mail kennisgeving aan de volgende Aangewezen Agent:

T.a.v.: DMCA-Office

Contact met Ons opnemen: http://www.watchdogsecurity.online

WIJ WAARSCHUWEN U DAT ONDER DE FEDERALE WETGEVING, ALS U BEWUST VERKEERD VOOR TE STELLEN DAT ONLINE MATERIAAL INBREUK MAAKT, KUNT U WORDEN ONDERWORPEN AAN ZWARE BURGERLIJKE SANCTIES. DEZE OMVATTEN DE MONETAIRE SCHADE, DE KOSTEN VAN DE RECHTBANK EN ADVOCATEN KOSTEN DIE DOOR ONS, DOOR DE AUTEURSRECHT EIGENAAR, OF DOOR DE EIGENAAR VAN DE AUTEURSRECHTEN LICENTIEHOUDER DIE IS GEWOND ALS GEVOLG VAN ONS VERTROUWEN OP UW ONJUISTE VOORSTELLING VAN ZAKEN. U KUNT OOK ONDERWORPEN ZIJN AAN STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING VOOR MEINEED.

Deze informatie moet niet worden opgevat als juridisch advies voor verdere details over de informatie die vereist is om geldige DMCA-meldingen, zie 17 U. S. C. 512(c)(3).