Laatst bijgewerkt: 02 April, 2022

Interpretatie

De woorden waarvan de eerste letter is een hoofdletter hebben de betekenis als gedefinieerd in de volgende omstandigheden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze voorkomen in het enkelvoud of in het meervoud.

Definities

Voor de toepassing van deze Disclaimer:

  • Onderneming (aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" in deze Disclaimer) verwijst naar astrabobs.ru.
  • De dienst verwijst naar de Website.
  • U : de individuele toegang tot de Dienst, of het bedrijf of andere juridische entiteit namens welke deze persoon wordt de toegang tot of het gebruik van de Dienst, voor zover van toepassing.
  • Website verwijst naar astrabobs.ru, te bereiken via https://astrabobs.ru

Disclaimer

De informatie van de Dienst is voor algemene informatie doeleinden.

Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Dienst.

In geen geval zal het Bedrijf aansprakelijk zijn voor enige bijzondere, directe, indirecte, gevolg-of incidentele schade of welke schade dan ook, zij het in een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Dienst of de inhoud van de Dienst. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud op de Service op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Het Bedrijf garandeert niet dat de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Externe Links Disclaimer

De Dienst kan links bevatten naar externe websites die niet zijn voorzien of worden onderhouden door of op enigerlei wijze verbonden met het Bedrijf.

Houd er rekening mee dat de Onderneming niet in voor de juistheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van enige informatie die op deze externe websites.

Fouten en Omissies Disclaimer

De informatie gegeven door de Dienst voor de algemene begeleiding op het gebied van rente. Zelfs als het Bedrijf neemt alle zorgvuldigheid in acht om te verzekeren dat de inhoud van de Service is zowel actueel en juist is, kunnen fouten voorkomen. Plus, gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, kunnen er vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden in de informatie op de Service.

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen uit het gebruik van deze informatie.

Fair Use Disclaimer

De Vennootschap kan gebruik maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal, die niet altijd zijn specifiek toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht. Het Bedrijf is het maken van dergelijk materiaal beschikbaar voor kritiek, commentaar, berichtgeving, onderwijs, wetenschap of onderzoek.

De Vennootschap is van mening dit is een "fair use' van een dergelijke auteursrechtelijk beschermd materiaal als bedoeld in artikel 107 van de Verenigde Staten de wet op Auteursrechten.

Indien U gebruik wenst te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal uit de Dienst te gebruiken voor uw eigen doeleinden die buiten de reële gebruiken, moet U het verkrijgen van toestemming van de copyright eigenaar.

Standpunten Disclaimer

De Dienst kan bevatten opvattingen en meningen die zijn die van de auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijk de officiële beleid of de positie van een andere auteur, agency, de organisatie, de werkgever of de vennootschap, met inbegrip van het Bedrijf.

Reacties die geplaatst zijn door gebruikers zijn van hun eigen verantwoordelijkheid en de gebruikers neemt de volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld voor alle smaad of geschillen die het gevolg is van iets dat geschreven of als een direct gevolg van iets geschreven in een reactie. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig commentaar gepubliceerd door de gebruikers en behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen verwijderen om welke reden dan ook.

Geen Verantwoordelijkheid Disclaimer

De informatie over de Dienst wordt verricht, met dien verstande dat de Vennootschap niet is hierin verwikkeld in een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander professioneel advies en diensten. Als zodanig dient niet te worden gebruikt als vervanging voor een consult met een professionele boekhouding, fiscale, juridische of andere deskundige adviseurs.

In geen geval zal de Onderneming of haar leveranciers aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, indirecte, of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband met uw toegang of gebruik of onmogelijkheid van toegang of gebruik van de Service.

"Gebruik op Eigen Risico" Disclaimer

Alle informatie in de Service wordt verleend "zoals deze is", zonder garantie van de volledigheid, nauwkeurigheid, actualiteit of van de resultaten verkregen uit het gebruik van deze informatie, met en zonder garantie van enige soort, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot-garanties van prestatie, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het Bedrijf zal niet aansprakelijk zijn jegens U of iemand anders voor enige beslissing of actie ondernomen is in afhankelijkheid van de informatie die door de Service, of voor enige gevolgschade, speciale of soortgelijke schade, zelfs als geadviseerd van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Contact Met Ons

Mocht u vragen hebben over deze Disclaimer, kunt U contact met Ons opnemen: